О часопису

ISSN: 2566-462X (Print)
ISSN: 2744-290X (Online)

Српски историјски часопис (СИЧ) је научна публикација коју издаје Удружење историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“.

Наша мисија је развој и популаризација историјске науке, унапријеђење критичког мишљења и посебно историографских истраживања, превасходно оних од ширег националног интереса a то подразумијева и објављивање радова који су плод научно-истраживачког рада.

Тематски оквир обухвата политичку, економску, социјалну историју као и историју свакодневног живота и историју историографије. Осим научних радова, Српски историјски часопис објављује историјске изворе, приказе, критике и полемике.

Часопис посвећује посебну пажњу изучавању историјских процеса, појава и личности од круцијалног значаја за историју Срба у Босни и Херцеговини/Републици Српској, од најранијег до савременог доба, с циљем разумијевања ових појава у контексту ширих европских и свјетских историјских процеса као и утицаја међународних односа и процеса на друштвено-историјске процесе српске историје.

Посебно смо поносни на чињеницу да су странице часописа широм отворене младим ауторима из земље и региона.

Часопис објављује оригиналне, раније необјављене радове из области опште и националне историје, као и друге врсте прилога према потреби. Сви објављени радови пролазе двоструку слијепу рецензију. С циљем задржавања високих критеријума имамо праксу анонимности рецензената чији спискове јавно не објављујемо, већ их трајно чувамо у архиви редакције.

Накнада за обраду чланака

Српски историјски часопис не тражи од аутора да плаћају трошкове за подношење или објављивање чланака.