КОЛОНИЈАЛНИ ОКВИР КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ У ЕГИПТУ И АУСТРО-УГАРСКЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (1910–1914)
PDF

Кључне речи

културно-просветна политика
Велика Британија
Аустро-Угарска
Босна и Херцеговина
Египат

Сажетак

Рад тежи да прикаже сличности и разлике у просветним и културним приликама у Египту и Босни и Херцеговини. Некадашње османске провинције нашле су се под страном влашћу у епохи новог империјализма. Приказујући заједничке феномене у две области као што су култура и просвета у једној неупитној колонији као што је Египат и на територији Босне и Херцеговине указујемо на суштину аустроугарског присуства на Балкану. Кроз сличности и разлике у културно-просветној политици указано је на колонијални карактер окупације Босне и Херцеговине.

https://doi.org/10.7251/SIC2205120N
PDF
Creative Commons License

Овај рад је под Creative Commons Aуторство-Nекомерцијално-Без прераде 4.0 Интернационална лиценца.